Barnledd avvänjning (Baby-led weaning)

Barnledd avvänjning (Baby-led weaning)

Den senaste tiden har jag st?tt p? begreppet barnledd avv?njning (Baby-led weaning, BLW) allt oftare och jag uppplever att m?nga f?r?ldrar ?r intresserade av fingermat. I korthet g?r BLW ut p? att ist?llet f?r att ge barnet pur?er l?ta det mata si…

Läs artikel →
Folat och folsyra

Folat och folsyra

Enligt Finravinto 2007 unders?kningen f?r finl?ndarna f?rutom f?r lite D-vitamin ocks? i sig f?r lite folat/folsyra. Folat och folsyra ?r olika former av samma vattenl?sliga B-vitamin. Folat f?r vi i oss fr?n maten, medan folsyra anv?nds vid berik…

Läs artikel →
D som i D vitamin

D som i D vitamin

D vitamin ?r n?got som vi alla beh?ver oberoende av ?lder och funktionsf?rm?ga. Forskningen inom omr?det har p?visat att D vitamin ?r oumb?rlig och att vitaminen har m?nga positiva effekter p? kroppen, allt fr?n benbyggnad till att motverka uppkom…

Läs artikel →
Rapsoljan går åt som smör

Rapsoljan går åt som smör

M?rkte till min f?rtjusning att rapsoljan var slut i Butiken p? ?land. ?l?nningarna har insett raps/rypsoljans f?rdelar. Heja ?land, nu g?r vi andra ut och hamstrar s? att det blir lite fart i hyllorna p? fastlandet ocks?! Vi, jag och Linda har ha…

Läs artikel →
Vad påverkar barns matvanor

Vad påverkar barns matvanor

Som mamma vill jag g?rna ge mina barn bra matvanor redan nu s? de ?ter bra ocks? som vuxna. Men vad p?verkar v?ra barns matvanor, och vilka ?r de kritiska skedena i bildandet och brytandet av v?ra matvanor? Vilka ?r de mest effektiva strategierna …

Läs artikel →
Godisfria skolor

Godisfria skolor

Institutet f?r H?lsa och v?lf?rd, THL, startade en kampanj f?rra ?ret om att engagera skolor i att bli godisfria. Godisfria inneb?r att godis och l?sk minimeras under skoldagen f?r att hoppeligen ge utrymme f?r mera h?lsosamma kostval. Ingen godis…

Läs artikel →
Detaljer från fetma dagen som centret för hälsa och välfärd ordnade

Detaljer från fetma dagen som centret för hälsa och välfärd ordnade

Temadagen kring fetma och ?vervikt som centret f?r h?lsa och v?lf?rd ordnade 12.12.2011 inneh?ll inga st?rre nyheter, men ?nd? en hel del fakta som ?r v?rt att fundera p?. N?gonstans i populationen m?ste ju t.ex. konsumtionen av godis som under ?r…

Läs artikel →
Arbetsplatsmåltider en del av den finska matkulturen

Arbetsplatsmåltider en del av den finska matkulturen

I slutet november disputerade Susanna Raulio vid medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet med doktorsavhandlingen ?Lunch eating patterns during working hours and their social and work-related determinants?. Jag har haft gl?djen att vara h…

Läs artikel →