Trampa in våren!

Trampa in våren!

Sn?n sm?lter ute och avsl?jar vad den g?mmer under sig. V?rtecken b?rjar p? allvar sticka fram och pl?tsligt verkar det som b?de m?nniskor och djur kommer fram fr?n sina vinterg?mmor. Ett s?kert v?rtecken ?r att cyklar, b?de med motor och utan, dy…

Läs artikel →
Muskler och pauser – nytt fokus när det gäller fysisk aktivitet

Muskler och pauser – nytt fokus när det gäller fysisk aktivitet

Finl?ndarna r?r sig enligt statistik fr?n ?r 2010 allt mer p? fritiden. Fler och fler rapporterar att de r?r sig raskt eller anstr?ngande genom n?gon motionsform. Den vanligaste motionsformen som den vuxna befolkningen i Finland uppger att de syss…

Läs artikel →
Spontan rörelse hos barn –  rörelseglädje när det är som bäst?

Spontan rörelse hos barn – rörelseglädje när det är som bäst?

I h?stas gick Folkh?lsans kampanj R?relsekvarten av i ?rskurs 1-6 i x antal skolor i hela Svens- Finland. Kampanjen gick ut p? att barnen sj?lva under rasterna skulle samla in s? kallade r?relsepo?ng p? rasterna och t?vla mot andra skolor i detta….

Läs artikel →
Snöskottning – den ultimata träningsformen

Snöskottning – den ultimata träningsformen

S? har vi d? alla blivit p?minda om naturens f?runderliga kraft. V?r gr?a och m?rka vardag har bytts till ett vitt och ljust landskap och alla v?xthusf?respr?kare som predikat att vi sett v?ra sista vintrar i s?dra Finland ?ter en g?ng f?tt tji. O…

Läs artikel →
Fysisk aktivitet och skolframgång

Fysisk aktivitet och skolframgång

G?llande idrotten i skolan finns det m?nga ?sikter. Det finns m?nniskor som p? bekostnad av andra skol?mnen ?nskar minska, ja kanske helt slopa idrotten i skolan, medan andra ?nskar ut?ka antalet veckotimmar. Argumentet f?r och emot varierar, men …

Läs artikel →