Om bloggarna

BlusiAnna-LenaAnna-Lena Blusi jobbar på Folkhälsans Förbund som friskvårdspedagog med inriktning på frågor som berör fysisk aktivitet och hälsa. Anna-Lena vill inspirera till en hälsofrämjande livsstil. Hennes hjärta slår varmt för fysisk aktivitet och återhämtning, men hon intresserar sig också för hur vi med mental träning kan främja hälsan.

linda ÖB (2)Linda Hongisto har arbetat på Folkhälsans Förbund som kostrådgivare sedan 2006 och arbetar från och med hösten 2014 med bland annat hälsofrämjande eftis och frågor som berör barns matvanor. Linda utbildar även i Röris och Chilla. Linda är Idrottsinstruktör med inriktning på hälsopromotion (YH) och har specialiserat sig på kostfrågor efter att hon studerat näringslära vid Idrottshögskolan i Stockholm och Helsingfors öppna universitet.

Elviira bildElviira Lehto är magister i socialpsykologi och arbetar som forskare i Eva Roos grupp. Hon är doktorand i folkhälsovetenskap och skriver sin doktorsavhandling om personliga och sociala faktorer samt miljöfaktorer som påverkar frukt- och grönsaksintaget bland barn.

ReettaReetta Lehto är forskare och doktorand i näringslära. Hon skriver sin doktorsavhandling om fysiska och sociala miljöfaktorer i dagis och deras samband till barns intag av mat på dagis. Hennes största intresse som forskare är miljöns inverkan på människors matval och andra levnadsvanor.

Per Lindroos_100wPer Lindroos är magister i idrotts- och hälsovetenskaper från Jyväskylä universitet. Jobbar som chef för avdelningen för livsstilsfrågor på Folkhälsans förbund. Är en allätare inom området motion och idrott samt försöker komma till skott med den komplexa värld som påverkar vår livsstil.

Riikka bildRiikka Kaukonen är magister i livsmedelsvetenskaper (näringslära) från Helsingfors universitet. Hon jobbar i Eva Roos grupp som forskningsassistent. Riikka intresserar sig för växelverkan mellan olika miljöfaktorer, kost och fysisk aktivitet.

SuviSuvi Määttä är magister i idrottsvetenskaper från Jyväskylä Universitetet och politices magister (social psykologi) från Helsingfors universitetet. Hon arbetar som forskare i Eva Roos grupp och är intresserad av psykosociala faktorer som påverkars på barnets fysiska aktivitet och stillasittande tid.

FSOM_CarolaCarola Ray jobbar som forskare i Eva Roos grupp. Hon har en magistersgrad i näringslära och en färsk doktorsexamnen i folkhälsovetenskap. Hennes doktorsavhandling fokuserade på samband mellan familjefaktorer; föräldrastil, regler och rutiner och skolbarns levnadsvanor; kostvanor, sömnvanor, skärmtid och fysisk aktivitet. Allting i vår omgivning som påverkar våra levandsvanor positivt är intressant.

Eva Roos jobbar på Folkhälsans forskningscentrum som seniorforskare och leder en forskningsgrupp. Hon har en docentur i näringslära men jobbar nu mycket med frågor kring levnadsvanor och framför allt skolbarns levnadsvanor. Evas forskning har ett folkhälsoperspektiv. Mycket av forskningen fokuserar på hur sociala och psykosociala faktorer, d.v.s. den miljö vi lever i påverkar kost, fysisk aktvitet, sömnvanor och andra levnadsvanor.

Sanna S2Susanna Strandback arbetar för balans i kostfrågor och vill hjälpa till för att alla ska kunna få ett naturligt förhållande till mat. Mat skall vara en resurs som stärker oss i vardagen. Susanna har läst näringslära vid Helsingfors universitet (magister i livsmedelsvetenskaper) och näringsterapi vid Kuopio universitet (legitimerad näringsterapeut). Det är hälsofrämjande att njuta av god mat!

MippeMikaela Wiik jobbar på Folkhälsans Förbund som sakkunnig inom fysisk aktivitet och hälsa. Dessutom är frågor kring stress och återhämtning aktuella frågor som Mikaela jobbar med. Till sin utbildning är hon idrottsinstruktör och fysioterapeut med en master-grad i hälsofrämjande. Mikaela är mycket intresserad av helhetshälsan – om vad som får oss att må bra och vad som får oss att göra hälsosamma val i vardagen.

 

 

 

2 Responses

  1. Nordiska näringsrekommendationerna lanseras! | Svett och morötter

    […] Om bloggarna […]

  2. Svett och morötter
    Svett och morötter 2 oktober, 2013 at 13:38 ·

    […] Om bloggarna […]

Leave a Reply