Trampa in våren!

Trampa in våren!

Sn?n sm?lter ute och avsl?jar vad den g?mmer under sig. V?rtecken b?rjar p? allvar sticka fram och pl?tsligt verkar det som b?de m?nniskor och djur kommer fram fr?n sina vinterg?mmor. Ett s?kert v?rtecken ?r att cyklar, b?de med motor och utan, dy…

Läs artikel →
Är individuella matval orsaken till ojämlikhet i hälsa?

Är individuella matval orsaken till ojämlikhet i hälsa?

Under de senaste ?ren har det politiskt funnits ett intresse f?r att minska p? oj?mlikhet i h?lsa. Ett av mina egna forskningsintressen har varit att f? st?rre kunskap och f?rst?else f?r vilken betydelse kostvanor har f?r oj?mlikhet i h?lsa, d.v.s…

Läs artikel →
Ivriga ledare för nya Matskolor för äldre utbildades under veckoslutet

Ivriga ledare för nya Matskolor för äldre utbildades under veckoslutet

F?rra veckans fredag och l?rdag h?lls de f?rsta utbildningarna f?r personer som ?r intresserade av att dra Matskolor f?r ?ldre. Utbildningen ?r en del av Folkh?lsans projekt Matlusten. Matlustens projektledare i ?sterbotten, Carina Blom och n?ring…

Läs artikel →
Matskolan, dagsläger fär barn i åldern 8-12

Matskolan, dagsläger fär barn i åldern 8-12

Den 12.3 hade jag gl?djen att vara med p? lanseringsseminariet av Matskolan f?r barn i ?ldern 8-12. Matskolan ?r ett samarbete mellan Finlands svenska 4H, Svenska lantbruksproducenternas centralf?rbund och Folkh?lsans f?rbund. Matskolan ?r ursprun…

Läs artikel →
Muskler och pauser – nytt fokus när det gäller fysisk aktivitet

Muskler och pauser – nytt fokus när det gäller fysisk aktivitet

Finl?ndarna r?r sig enligt statistik fr?n ?r 2010 allt mer p? fritiden. Fler och fler rapporterar att de r?r sig raskt eller anstr?ngande genom n?gon motionsform. Den vanligaste motionsformen som den vuxna befolkningen i Finland uppger att de syss…

Läs artikel →
GULD till ässät från Björneborg!

GULD till ässät från Björneborg!

Ja, jag erk?nner jag ?r en ishockeyfan, men ?ss?t ?r inte min stora favorit. Trots det ?r jag ben?gen att ?nska framg?ng ?t ?ss?t, ?tminstone ett stort erk?nnade. Orsaken till att jag lyfter upp Spader Ess f?reningen ?r att de har v?gat ta st?llni…

Läs artikel →
Aha-upplevelser när man undervisar

Aha-upplevelser när man undervisar

Jag har f?rm?nen att undervisa studeranden i grunderna i n?ringsl?ra. Det ?r givande att undervisa, man l?r sig sj?lv, samtidigt som man f?r m?nga aha-upplevelser. Det som slagit mig ?r hur oj?mna kunskaperna i detta ?mne ?r. De som ?r intresserad…

Läs artikel →
Begränsat ätande – är det bra sätt att kontrollera vikt?

Begränsat ätande – är det bra sätt att kontrollera vikt?

Hanna Konttinen disputerade 17.2.2012 och hennes doktorsavhandling handlade om hur olika emotionella och kognitiva faktorer p?verkar ?tbeteende och fetma. Ett huvudresultat var att begr?nsat ?tande har ett samband med mindre viktindex och midjem?t…

Läs artikel →
Barnledd avvänjning (Baby-led weaning)

Barnledd avvänjning (Baby-led weaning)

Den senaste tiden har jag st?tt p? begreppet barnledd avv?njning (Baby-led weaning, BLW) allt oftare och jag uppplever att m?nga f?r?ldrar ?r intresserade av fingermat. I korthet g?r BLW ut p? att ist?llet f?r att ge barnet pur?er l?ta det mata si…

Läs artikel →